Stiftelsen har till ändamål att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdom upp till 23-års ålder med funktionsnedsättning och hemmahörande inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde.

Karin Karlsson levde sitt liv som ogift, men hade en stark känsla för barns levnadsvillkor. Hennes önskan i testamentet var att kvarlåtenskapen skulle ombildas till en stiftelse som stöd för barn och ungdom med funktionsnedsättning.

Läs mer om stiftelsen här

Aktuellt

Nästa bidragsmöte är fastställt till vecka 24, 2020.
Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast vecka 23.
Utdelning av medel sker ca två veckor senare.
Alla sökande erhåller skriftligt besked.