Ansökan

Alla som är hemmahörande i Stockholms läns landsting, är upp till 23 år gamla och har ett funktionshinder är välkomna att söka stöd hos oss.

Det är viktigt att ansökan är ifylld på ett tydligt och korrekt sätt. Alla begärda uppgifter skall vara ifyllda för att Stiftelsen skall kunna göra rätt bedömning. En ofullständig ansökan kommer ej att behandlas och återsändes. De intyg/utlåtande som krävs i förekommande fall är från skola, läkare, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, leg. psykolog. Alla intyg skall vara underskrivna och daterade.

Stöd till funktionshindrade