Beviljat bidrag

Villkor för utbetalning

  • Inga bidrag utbetalas kontant.
  • Bidrag utbetalas endast mot faktura alternativt delfaktura från inköpsstället/leverantören/företaget.
  • Vid inköp av hemelektronik rekommenderar vi Elgiganten där vi har ett konto.
  • Vid inköp från webbutik, kontakta Stiftelsen först.
  • Inköp från privatpersoner godkännes ej utan särskild prövning av Stiftelsen.
  • Bidrag utbetalas ej om inköp gjorts före Stiftelsens beslut.
  • Beviljat bidrag skall användas inom tre månader från beslutsdatum.