Kontakt

Karin Karlssons Stiftelse har sitt säte i Tällberg i Dalarna. Frågor angående stiftelsen och bidragsansökan besvaras av Yvonne Edwards:

Karin Karlssons Stiftelse
Box 160
793 24 Leksand

Mobil: 076-941 48 45
E-post: kontakt@karinkarlssonstiftelse.se

Karin Karlssons Stiftelse