Om Karin Karlssons Stiftelse

Karin Karlsson levde sitt liv som ogift, men hade en stark känsla för barns levnadsvillkor. Hennes önskan i testamentet var att kvarlåtenskapen skulle ombildas till en stiftelse som stöd för barn och ungdom med funktionsnedsättning.

Karin Karlssons stiftelse grundades i augusti 1994 i enlighet med framlidna Karin Karlssons önskemål.

Stiftelsen har sitt säte i Tällberg i Dalarna och dess styrelse består av tre ledamöter med Yvonne Edwards som ordförande.

Stiftelsen har till ändamål att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdom upp till 23-års ålder med funktionsnedsättning och hemmahörande inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde. Där samhället inte träder emellan, lämnas bidrag till hjälpmedel, företrädesvis datateknisk utrustning samt till kostnader för förströelse för barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus inom samma område.

Frågor angående stiftelsen och bidragsansökan besvaras av Yvonne Edwards:

Karin Karlssons Stiftelse
Box 160
793 24 Leksand

Mobil: 076-941 48 45
E-post: kontakt@karinkarlssonstiftelse.se

Stiftelsen har normalt fyra sammanträden under året där aktuella ansökningar behandlas. Utdelning av medel sker c:a en månad efter beslut. Alla sökande erhåller besked.